กัสซี่ คอฟฟี่ โลโก้
จันทร์ - เสาร์
9:00-15:00
หยุดทุกวันอาทิตย์
📣 last call at 14:30

42 ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

English
ภาษาไทย
Vเจ